Fastighetsunderhåll

Ett av styrelsens största uppdrag är att hålla vår fastighet och dess byggnader i gott skick och skapa en trivsam boendemiljö. Nedan kan ni läsa om större projekt som styrelsen arbetar och tidigare arbetat med:

Ventilation

Som en fortsättning i arbetet med att förbättra inomhusmiljön i våra hus, samt att effektivisera husens energianvändning, har styrelsen under våren 2017 påbörjat ett projekt för att se över husens ventilation. Vi vet att inomhusluften rör sig i motsatt riktning av vad den borde göra samt att vi har identifierat en stor värmeförlust pga den installerade undertrycksventilationen. Under fönsterrenoveringen installerades spaltventiler i fönstren samt nya tätningslister, nu vill vi undersöka vilka ytterligare åtgärder vi kan göra för att styra luften i rätt riktning samtidigt som vi inte vill blåsa ut mer luft än nödvändigt.

 


Fönsterenovering

Styrelsen har under en längre tid undersökt vilken fönsteråtgärd som är mest lämplig för våra hus. På årsmötet 2014 beslutades därför att gå vidare med styrelsens förslag att göra en renovering av samtliga befintliga fönster på husens norr- och västfasader, samt renovera och göra en aluminiumbeklädnad av fönstren på husens söder- och östfasader. Vi anser att detta alternativ är det bästa utifrån skicket på våra nuvarande fönster, husens arkitektur, energioptimering och kvalité. Under våren 2015 hade vi visning av det provparti som gjorts på Måbärsstigen 38 för samtliga medlemmar. Åtgärden kommer att påbörjas under hösten 2015 och vi beräknar att vara klara med projektet under våren 2016. Entreprenör för projektet är CityGlas som i samarbete med Hogstad Aluminium kommer att utföra arbetet. Huvudkontaktperson för projektet från föreningens sida är föreningens kassör, Elise Arwin på Måbärsstigen 48.

Vi har delat ut information om projektet till samtliga boende, de senaste dokumenten finns att läsa här:

Har du några frågor kring projektet, vänligen kontakta Elise via e-post kassor@surkullan.se.

Platschef från Cityglas är Conny. Har ni frågor kring utförandet till Cityglas kan han nås på 070-760 47 42 eller e-post conny@cityglas.se.

Nedan lägger vi upp löpande information gällande fönsterrenoveringen:

2016-08-26:
Sommarsemestern är över och vi tar tag för att få klart det sista. Innan sommaren installerades draghandtag på samtliga balkongdörrar. Man fick själv välja om man ville ha möjlighet att stänga till dörren utifrån, eller inte. Nu när det gått några månader så visar det sig att skruvarna har börjat rosta, så Cityglas kommer att byta ut skruvarna inom kort.

2016-04-15:
Slutbesiktningen av projektet är nu gjord och entreprenaden anses färdig. Det återstår ett fåtal punkter för Cityglas att göra klart, men i det stora hela är arbetet färdigt. Detta innebär att vi nu kan börja ställa tillbaka cyklar i cykelförrådet igen. För tillfället finns det kvar rester från aluminiumbeklädnaden i förrådet, dessa kommer föreningen att spara som reservdelar och det kommer att byggas en förvaringslösning till materialet den kommande veckan.

2016-04-14:
Då det är flera medlemmar som efterlyst någon typ av stängning på altandörrarna så har vi hittat en lösning så att vi åtminstone kommer att kunna stänga dörren utifrån (dock inte låsa utifrån) och därför ändrat i vår beställning till Cityglas: Från ett draghandtag – till ett handtag där man kan välja att stänga dörren utifrån, eller bara ha det som ett draghandtag. Handtaget kommer att monteras nu inom de närmaste veckorna och Cityglas kommer att behöva tillträde till lägenheten för att kunna göra montaget. Du väljer själv om du vill ha funktionen med eller utan stängning, meddela Cityglas hur ni vill ha det innan de påbörjar sitt arbete. Bild på handtaget med stängningsfunktion utifrån:

20160401_draghandtag_1
Vänster: Handtaget i stängt läge. Höger: Handtaget i öppet läge. Vill man endast kunna dra till dörren utifrån så vänds ”tappen” inåt och man kan inte vrida på handtaget.

2016-03-16:
I veckan som varit har Cityglas delat ut blanketter till samtliga boende där man får fylla i sina kommentarer på det jobb de utfört i din lägenhet. Om det skulle vara något man inte är nöjd med ska man fylla i detta på blanketten och sedan lämna den i föreningens brevlåda utanför hus 1. Cityglas kommer då att kontakta er för att hitta en gemensam lösning på dessa problem. På fredag den 18 mars är det dags för slutbesiktning. Vi kommer denna gång inte att gå in i alla lägenheter, utan enbart titta på stickprov för att se så att Cityglas egenkontroller stämmer. Om er lägenhet väljs ut som stickprov kommer föreningen att kontakta er innan fredag för att stämma av så att vi kan komma in i lägenheten.

2016-02-21:
På onsdag den 24 februari är det dags för yttre besiktning av samtliga hus. Föreningen kommer tillsammans med konsult Jens och Cityglas att titta på samtliga fönster, både målade partier och partier med aluminiumbeklädnad, från utsidan.

2016-02-15:
På onsdag den 17 februari är det dags för inre besiktning av hus 5. Om ni har några egna anmärkningar eller funderingar är det bra att skriva ner dessa på den blankett som delas ut av föreningen innan besiktningen och lämna denna framme väl synligt i lägenheten.

2016-01-31:
På onsdag den 3 februari är det dags för inre besiktning av hus 3 och 4. Om ni har några egna anmärkningar eller funderingar är det bra att skriva ner dessa på den blankett som delas ut av föreningen innan besiktningen och lämna denna framme väl synligt i lägenheten. För att besiktningen inte ska behöva ta så lång tid kommer Cityglas att själva titta igenom partierna innan onsdagen och åtgärda sådana punkter som upprepats i hus 1 och hus 2.

2016-01-15:
Nu är arbetet med våra fönster i full gång igen efter ett uppehåll över jul- och nyårshelgerna. Det invändiga arbetet är så gott som klart och Cityglas arbetar just nu med att montera aluminiumbeklädnaden på södersidorna. Tyvärr så har vi upptäckt att den plåt som ska täcka eternitskivan har levererats med fel färg, så vi kommer att få en ny leverans av dessa plåtar i början av februari. Det är även en del plåtar och profiler som blivit skadade i transporten, dessa kommer också att bytas ut.
På tisdag den 19 januari gör föreningen tillsammans med konsult-Jens och Cityglas en besiktning av hus 1 och 2 för att upptäcka eventuella brister och ge Cityglas en möjlighet att åtgärda detta löpande innan den stora besiktningen när projektet är klart. Om ni har några egna anmärkningar eller funderingar är det bra att skriva ner dessa och lämna till föreningen, så tar vi upp det med entreprenören i samband med besiktningen. Efter vart som huslängorna blir klara gör vi besiktning även på dessa.

2015-12-07:
Cityglas arbetar just nu med att sortera upp allt material från leveransen av aluminiumbeklädnaden. Det visade sig att materialet kom i två omgångar från Hogstad, varav den första levererades på fredagen i v48 och den andra i v49, så det är därför som monteringen inte kunnat påbörjas tidigare. Förhoppningsvis kan de göra ett första montage under morgondagen (tisdag, 8/12), och då vet vi närmare när resten av aluminiumbeklädnaden kommer att monteras.

2015-11-27:
Arbetet med fönsterrenoveringen löper på enligt tidsplaneringen. På grund av att aluminiumbeklädnaden till utsidan på söder- och östfasaderna inte kunde levereras till projektstarten så har vi valt att Cityglas kör på med den invändiga renoveringen i första hand för att sedan gå tillbaka och göra klart utsidan när leveransen kommer. Vi har nu precis fått bekräftat att Cityglas fått leveransen till sitt lager, så under nästa vecka (v49) kommer de att påbörja även det yttre arbetet, med start i hus 1. Snart är alltså det första huset helt klart och redo för besiktning.

2015-11-24:
Det är några medlemmar som efterfrågat ett handtag på utsidan av dörrarna till trädgården så att man kan stänga helt och låsa utifrån om man går ut den vägen. Det har varit lite olika bud om detta går att göra eller inte och om man kan beställa detta extra i samband med fönsterrenoveringen.
Svaret från Cityglas är att de kommer inte att utföra denna typ av extraarbete. De rekommenderar i stället att man efter fönsterrenoveringen tar kontakt med en lokal låssmed som är kvalificerad för denna typ av arbete, till att göra en sådan installation. Eftersom föreningen valt att byta samtliga spanjoletter i dörrarna till trädgården, så blir trävirket i dörren tunnare och det finns större risker för reklamationer, entreprenören vill därför inte åta sig att utföra detta arbete – de är i främsta hand en fönsterfirma och duktiga på inglasningar, inte låssmeder.
På de berörda dörrarna kommer det att monteras ett draghandtag som standard på samtliga, så det kommer att finnas möjlighet att dra igen dörren efter sig om man bara är ute efter en stängningsmöjlighet.

2015-11-17:
Detta innebär fönsteråtgärden
På norr- och västfasader renoveras inner- och ytterbågen samt nya isolerglas i innerbågen och byte av eventuellt trasiga och repiga glas i ytterbågen till kulturglas.
På söder- och östfasaderna tar vi bort den befintliga ”tredje rutan” och sätter i nytt isolerglas med bullerlamell i innerbågen (bullerlamell installeras i hus 2-5). Ytterbågen byts ut till en ny ytterbåge i aluminium med nytt glas. Vi installerar även spaltventiler i samtliga fönsterpartier (utom kök och badrum) för att förbättra ventilationen i husen. Nya persienner installeras tillsammans med nya spanjoletter i dörrar som leder ut till trädgårdarna.
Mer information om denna typ av renovering kan man läsa i faktabladet som är utgivet av Energimyndigheten.

2015-11-12:
Eftersom skicket på spanjoletterna som sitter i dörrarna mot trädgården är mycket varierande, samt med tanke på inbrottsrisk, så har vi beslutat att byta ut samtliga gamla spanjoletter till en ny och säkrare modell, detta bekostas av föreningen och görs i samband med fönsterrenoveringen.

2015-11-09:
De flesta boende har nu fått faktura på det inre måleriarbetet som utförs av CityGlas. För att göra uttag från den inre reparationsfonden på fakturans belopp ska ni lämna faktura tillsammans med ifylld blankett för ”Uttag från inre reparationsfonden” till föreningens kassör i nr 48. Föreningen gör sedan en överföring till ert konto från den inre reparationsfonden så att ni kan betala fakturan. För att det ska räknas från ROT-avdrag i 2015 är det viktigt att ni betalar innan årsskiftet.

2015-11-07:
Spaltventiler monteras i samtliga fönsterpartier (förutom kök och badrum) i varje lägenhet. Modellen som vi valt heter Omega Bas 39. Ventilen går att steglöst justera genom att man skjuter den i sidled, den går dock inte att stänga till 100% eftersom vi vill att det alltid ska finnas en bra ventilation i husen. Mer info om ventilen finns i produktbladet och på följande länk hos tillverkaren: Casamja
Med tiden kommer det även krävas lite underhåll av spaltventilerna, detta görs av den boende och du kan läsa mer om det HÄR.

2015-10-28:
Vi har tidigare informerat om att Cityglas kommer att använda sig av fotbollsplanen ovanför hus 3 för att ställa upp containrar till förvaring. Detta kommer de dock inte behöva att göra eftersom all inglasning sker i deras egen verkstad – något som inte var planen från början, men som de ser nu när arbetet är igång att det fungerar bra.


Byte av ventiler och termostater

Under våren 2012 har vi bytt ut ventiler och termostater för samtliga radiatorer. Detta för att få ned värmeanvändningen och därmed också minska vår miljöpåverkan och hålla nere värmekostnaderna.

Vi har valt att satsa på en väldigt modern och energieffektiv lösning från Danfoss, Living connect, där du kan styra samtliga radiatorer trådlöst från en centralenhet. Styrelsen har tagit fram en kort instruktion till hur termostaterna och centralenheten används, instruktionen kan laddas ned här: Instruktion Danfoss Living Connect


Utomhusbelysning

Det är föreningen som ansvarar för att belysningen på de allmänna ytorna i området fungerar, både lampan som sitter vid er entré, ner till källaren i hus 3, bastu och tvättstuga samt vid parkvägarna i området. Har du upptäckt en lampa som är trasig, kontakta gärna styrelsen så snart som möjligt genom att skicka ett mail till styrelsen@surkullan.se.