Historik

Genom åren har många tidigare medlemmar hört av sig. De flesta via mejl, men vi har även fått möjlighet att ta del av smalfilmer från Surkullans begynnelse. Se flikarna i menyn för olika historiska tillbakablick.

Bildgalleri

Historisk tillbakablick och text från Vecko-Journalen nr 22, 1959

Film från när husen byggdes

Recept från 50-talet

Jannecke Schulman berättar

Vårt närområde förr i tiden och nu

Skrivits om föreningen och husen.