Styrelsen

Styrelsen

Förtroendevalda personer som valdes vid årsstämman 2023-05-08:

 • Ordförande: Cecilia Lind (hus 4)
 • Kassör: Pia Frodelius (hus 1)
 • Vice värd: Lennart Stålkvist (hus 2), 070-104 29 28
 • Sekreterare: Ylva Åkerblom (hus 5)
 • Ledamot: John-Philip Sjöblom (hus 3)
 • Suppleant: Kristina Engelmark Lind (hus 3)

Har du frågor om Radiohusen eller kommande försäljningar, kontakta styrelsen genom formuläret nedan eller skicka ett mail till styrelsen@surkullan.se


Stadgar

Föreningens och styrelsens yttersta styrdokument är stadgarna. Våra stadgar har nyligen reviderats och de är antagna vid 2018 och 2019 års ordinarie årsstämma.

<< Föreningens gällande stadgar >>


Styrelsearbetet

Att sitta med i styrelsen är ett spännande och givande förtroendeuppdrag och kan vara en bra merit och erfarenhet att ha med sig i bagaget.

Vill du:
– Påverka ditt boende
– Lära känna grannarna
– Engagera dig i livet i Radiohusen
– Lära dig mer om husen, föreningens historia och driva föreningen framåt
– Ta ansvar för husens underhåll
– Vara med och bestämma
– Få erfarenhet av styrelsearbete
– Få möjlighet till kompetensutveckling

Kontakta sittande styrelse eller valberedningen: Kaisa-Lena Larsson (hus 4) och Emma Molitor (hus 5).

<< MATNYTTIG TEXT SOM BESKRIVER EN STYRELSES UPPDRAG >>

Under 2013 utformades ett föreningsspecifikt ”vision och mål”-dokument för att tydliggöra styrelsens arbete med föreningen och hur vi kan och vill driva föreningen framåt – med särskilt hänsyn:
– HISTORIA och ARV
– ARKITEKTUR
– LÄGE
– PRISVÄRT och VÄLSKÖTT
– GEMENSKAP
Inför varje verksamhetsår definierar vi hur vi vill och kan arbeta med de olika delarna så att vi på sikt upprätthåller en fin föreningsanda, en välskött förening och ett trevligt liv här i Radiohusen.

<< DOKUMENTET FINNS ATT LÄSA HÄR >>


För att få ett bättre grepp om vad man ger sig in i om man ställer upp för valbar till styrelsen och för att alla medlemmar ska veta vilka uppgifter som ligger på vilken post, har vi även satt samman en kort beskrivning av de olika rollerna inom styrelsen:

 • Ordförande
  Ordföranden ansvarar för att kalla till styrelsemöten, leda styrelsens sammanträden och se till att det förs protokoll. Ordföranden är också den som ytterst ska se till att alla styrelsebeslut blir verkställda. I övrigt har ordföranden samma ansvar som de andra styrelseledamöterna.
 • Sekreterare
  Som sekreterare i föreningen är det du som för protokoll från styrelsesammanträden, sammanfattar styrelsens arbete och författar informationen i vårt anrika medlemsblad ”SurkulleNYTT”. Utöver detta  förvarar originalprotokoll och skrivelser inför revisionen och hjälper till att förbereda inför kommande stämma.
 • Kassör
  Kassörens roll i styrelsen är att ta fram en budget för föreningen, hålla koll på att föreningen följer budget och presentera löpande rapporter för styrelsen. Kassören är även ansvarig för föreningens lägenhetsregister, välkomna nya medlemmar, föreningens årliga förvaltningsberättelse och kommunikation på internet.
  Eftersom vi väljer att sköta den ekonomiska förvaltningen internt så gör kassören också föreningens bokföring, utbetalning av räkningar, fakturering, kontroll av månadsavgifter, rapportering till skatteverket, bokslut, kontakt med föreningens revisor inför årsmöte och årsredovisning.
 • Ledamot
  Att sitta med i styrelsen är kul eftersom jag medverkar till att skapa ett riktigt bra boende. Mina uppgifter i styrelsen är posthantering, attestera fakturor och att hjälpa till att dela ut SurkulleNYTT. Jag hjälper även till med att ta in offerter och samla in information i olika ärenden. Jag får en tydlig bild av vad saker kostar i föreningen och hur kostnader i föreningen och avgiften hänger samman.
  För mig är det viktigt att man kan diskutera, kanske vara oense i en fråga men ändå komma vidare och jobba för föreningens bästa tillsammans. Jag tycker också att det är viktigt att vi tar tillvara på de medlemmar som engagerar sig i vårt boende. Vi vill fortsätta vara ett attraktivt område och en idyllisk miljö för barn.
 • Vice värd
  Föreningens vicevärd besörjer husens tekniska system och är styrelsens kontaktperson vid arbeten hos medlemmar som påverkar hela eller delar av föreningens el-, vatten-, ventilation-, eller värmesystem. Vicevärden ser även till att lås till gemensamma utrymmen, fasadbelysning, undertrycksventilation och dylikt är i fungerande skick. Traditionellt inom föreningen har vicevärden även uppgiften att organisera höst- och vårsstäddagarna.
 • Suppleant
  Suppleanten i Surkullans styrelse ses som en lärjunge som likt styrelseledamöterna bör närvara vid styrelsemöten för att kunna inskolas i föreningskulturen och för att kunna ta en aktiv plats vid diskussioner och under styrelseuppdrag.
  I Surkullans styrelse görs ingen egentlig skillnad mellan suppleanten och styrelseledamöterna utöver den tekniska skillnaden att suppleanten ej har rösträtt när samtliga styrelseledamöter närvarar vid en intern omröstning inom styrelsen. Vid frånvaro av en styrelseledamot ges dock suppleanten dennes rösträtt vid omröstning.

Utöver dessa specifika sysslor så hjälps vi alla åt med att hitta information i diverse aktuella frågor som styrelsen ställs inför. Detta innefattar bland annat korrespondens med medlemmar, offertförfrågningar, fastighetsbesiktning, förberedelse av årsmötet och att vara värd för våra styrelsemöten som i regel hålls 1 gång i månaden.
När föreningen genomför större underhållsåtgärder brukar vi välja ut en person inom styrelsen som är projektledare. Denna håller i kommunikation mellan entreprenör-styrelse-medlemmar och är den som oftast är bäst insatt i det aktuella projektet. Denna roll ser vi inte nödvändigtvis hamnar på en bestämd styrelseroll, utan den person som är mest intresserad av att driva projektet får träda fram.

Text hämtad från tidningen ”Din Bostadsrätt” #1, 2017
Text hämtad från tidningen ”Bo Bättre” #2, 2016

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt meddelande

  SparaSpara