Styrelsen

Styrelsen som valdes vid årsstämman 2017-05-09 ser ut som följande:

Från vänster: Mårten, Linn, Mattias, Maria, Carl-Johan och Elise
 • Ordförande: Maria Jansson (hus 5), 072-226 73 69
 • Sekreterare: Mårten Lundmark (hus 5) – avgått dec-17 pga flytt.
 • Kassör: Elise Arwin (hus 3), 070-227 04 64
 • Vice värd: Mattias Granlund (hus 1) – avgått april-18
 • Ledamot: Carl-Johan Falk (hus 3), 070-430 30 28
 • Suppleant, assisterande sekreterare: Linn Lundahl (hus 5), 070-438 48 06

Har du frågor om Radiohusen eller kommande försäljningar, kontakta vår kassör Elise Arwin. Det går också bra att kontakta oss genom formuläret nedan eller skicka ett mail till styrelsen@surkullan.se


Stadgar

Föreningens och styrelsens yttersta styrdokument är stadgarna, här kan du ladda ner Föreningens gällande stadgar (antagna vid 2013 & 2014 års stämma).


Att sitta med i styrelsen är ett spännande och givande förtroendeuppdrag och kan vara en bra merit och erfarenhet att ha med sig i bagaget. Är du intresserad av att vara med? Kontakta valberedningen: Bo Ekman (hus 3 är sammankallande).

För att veta vad man ger sig in i om man ställer upp för valbar till styrelsen och för att alla medlemmar ska veta vilka uppgifter som ligger på vilken post, har vi satt samman en kort beskrivning av de olika rollerna inom styrelsen.

 • Ordförande
  Ordföranden ansvarar för att kalla till styrelsemöten, leda styrelsens sammanträden och se till att det förs protokoll. Ordföranden är också den som ytterst ska se till att alla styrelsebeslut blir verkställda. I övrigt har ordföranden samma ansvar som de andra styrelseledamöterna.
 • Sekreterare
  Text kommer inom kort
 • Kassör
  Kassörens roll i styrelsen är att ta fram en budget för föreningen, hålla koll på att föreningen följer budget och presentera löpande rapporter för styrelsen. Kassören är även ansvarig för föreningens lägenhetsregister, välkomna nya medlemmar, föreningens årliga förvaltningsberättelse och kommunikation på internet.
  Eftersom vi väljer att sköta den ekonomiska förvaltningen internt så gör kassören också föreningens bokföring, utbetalning av räkningar, fakturering, kontroll av månadsavgifter, rapportering till skatteverket, bokslut, kontakt med föreningens revisor inför årsmöte och årsredovisning.
 • Ledamot
  Att sitta med i styrelsen är kul eftersom jag medverkar till att skapa ett riktigt bra boende. Mina uppgifter i styrelsen är posthantering, attestera fakturor och att skriva SurkulleNYTT. Jag hjälper även till med att ta in offerter och samla in information i olika ärenden. Jag får en tydlig bild av vad saker kostar i föreningen och hur kostnader i föreningen och avgiften hänger samman.
  För mig är det viktigt att man kan diskutera, kanske vara oense i en fråga men ändå komma vidare och jobba för föreningens bästa tillsammans. Jag tycker också att det är viktigt att vi tar tillvara på de medlemmar som engagerar sig i vårt boende. Vi vill fortsätta vara ett attraktivt område och en idyllisk miljö för barn.
 • Vice värd
  Föreningens vicevärd besörjer husens tekniska system och är styrelsens kontaktperson vid arbeten hos medlemmar som påverkar hela eller delar av föreningens el-, vatten-, ventilation-, eller värmesystem. Vicevärden ser även till att lås till gemensamma utrymmen, fasadbelysning, undertrycksventilation och dylikt är i fungerande skick. Traditionellt inom föreningen har vicevärden även uppgiften att organisera höst- och vårsstäddagarna.
 • Suppleant
  Suppleanten i Surkullans styrelse ses som en lärjunge som likt styrelseledamöterna bör närvara vid styrelsemöten för att kunna inskolas i föreningskulturen och för att kunna ta en aktiv plats vid diskussioner och under styrelseuppdrag.
  I Surkullans styrelse görs ingen egentlig skillnad mellan suppleanten och styrelseledamöterna utöver den tekniska skillnaden att suppleanten ej har rösträtt när samtliga styrelseledamöter närvarar vid en intern omröstning inom styrelsen. Vid frånvaro av en styrelseledamot ges dock suppleanten dennes rösträtt vid omröstning.

Utöver dessa specifika sysslor så hjälps vi alla åt med att hitta information i diverse aktuella frågor som styrelsen ställs inför. Detta innefattar bland annat korrespondens med medlemmar, offertförfrågningar, fastighetsbesiktning, förberedelse av årsmötet och att vara värd för våra styrelsemöten som i regel hålls 1 gång i månaden.
När föreningen genomför större underhållsåtgärder brukar vi välja ut en person inom styrelsen som är projektledare. Denna håller i kommunikation mellan entreprenör-styrelse-medlemmar och är den som oftast är bäst insatt i det aktuella projektet. Denna roll ser vi inte nödvändigtvis hamnar på en bestämd styrelseroll, utan den person som är mest intresserad av att driva projektet får träda fram.

Text hämtad från tidningen ”Din Bostadsrätt” #1, 2017
Text hämtad från tidningen ”Bo Bättre” #2, 2016

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande