Förvaltningsberättelse samt årsredovisning 2017

Torsdagen den 31 maj 2018 kl 18:30 hålls årsmöte inom föreningen på Hesselby Slott, kallelse har gått ut till samtliga medlemmar. Sista dag att lämna motioner till stämman är 14 dagar före stämman. Samtliga medlemmar delges följande handlingar genom utdelning:

  • Tryckt version av Förvaltningsberättelse 2017, inklusive årsredovisning och revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag
  • Inkomna motioner

<< Klicka här för att komma till Förvaltningsberättelse 2017 >>

Torktumlaren

Idag har vi haft en servicetekniker på plats som utfört service på torktumlaren i tvättstugan och den ska nu fungera som avsett igen.

Grannehörande i samband med bygglovsansökan

Styrelsen har blivit delgiven information gällande de nya husen som ska byggas strax söder om kyrkogården nedanför våra radhuslängor. Från föreningens sida kan vi inte se några invändningar. Vi vill dock informera samtliga boende om vilka planer som finns för området.

Skulle någon av våra boende i BRF Surkullan ha några invändningar mot byggnationen så ber vi er kontakta Stadsbyggnadskontorets Bygglovsavdelning, handläggare Ylva Kvist Trelje, direkt.

Via denna länk hittar ni informationen som delgivits föreningen.