Radiohusen

På Måbärsstigen 14-76 ligger ”Radiohusen”, vårt område.