Förvaltningsberättelse samt årsredovisning 2018

Torsdagen den 9 maj 2019 kl 18.00 är det årsstämma i Hässelby kyrka, kallelse har gått ut till samtliga medlemmar. Sista dag att lämna motioner till stämman är 20 dagar före stämman. Samtliga medlemmar delges följande handlingar genom utdelning:

  • Förvaltningsberättelse 2018, inklusive årsredovisning och revisionsberättelse (via post)
  • Valberedningens förslag (via post)
  • Inkomna motioner (via e-post)

<< Klicka här för att komma till Förvaltningsberättelse 2018 >>

Förvaltningsberättelse samt årsredovisning 2017

Torsdagen den 31 maj 2018 kl 18:30 hålls årsmöte inom föreningen på Hesselby Slott, kallelse har gått ut till samtliga medlemmar. Sista dag att lämna motioner till stämman är 14 dagar före stämman. Samtliga medlemmar delges följande handlingar genom utdelning:

  • Tryckt version av Förvaltningsberättelse 2017, inklusive årsredovisning och revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag
  • Inkomna motioner

<< Klicka här för att komma till Förvaltningsberättelse 2017 >>

Torktumlaren

Idag har vi haft en servicetekniker på plats som utfört service på torktumlaren i tvättstugan och den ska nu fungera som avsett igen.